Kurikulum dan Waktu Kuliah

KURIKULUM PERKULIAHAN

NO KODE MK MATA KULIAH SKS SEMESTER
1 FQ101 FIQH IBADAH 1 3 1
2 AK101 TASAWWUF DAN AKHLAQ DAI 1 3 1
3 AQ101 AQIDAH DAIYAH 1 3 1
4 BA101 BAHASA ARAB 1 4 1
5 QR101 TAFSIR AYAT-AYAT DAKWAH 1 2 1
6 SR101 SEJARAH DAKWAH DI MASA RASULULLAH 1 3 1
7 TI001 TARBIYAH ISLAMIYAH 3 1
      21  
8 HD102 HADITS DAKWAH 1 2 2
9 UQ002 ULUMUL QUR’AN 3 2
10 AQ202 AQIDAH DAIYAH 2 3 2
11 BA202 BAHASA ARAB 2 4 2
12 FQ202 FIQH IBADAH 2 3 2
13 SR202 SEJARAH DAKWAH DI MASA RASULULLAH 2 3 2
14 AK202 TASAWWUF DAN AKHLAQ DAI 2 3 2
      21  
15 FD103 ILMU DAKWAH 3 3
16 QR203 TAFSIR AYAT-AYAT DAKWAH 2 2 3
17 IKAL03 ILMU KALAM 3 3
18 BA303 BAHASA ARAB 3 4 3
19 HD203 HADITS DAKWAH 2 2 3
20 QF003 QOWAID FIQH 3 3
21 PI103 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 1 3 3
      20  
22 FD204 PSIKOLOGI DAKWAH 3 4
23 QR304 TAFSIR AYAT-AYAT DAKWAH 3 2 4
24 PI204 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 2 3 4
25 FQ304 FIQH MUAMALAH 3 4
26 HD304 HADITS DAKWAH 3 2 4
27 PSR04 PRODUKSI SIARAN RADIO 3 4
28 BA404 BAHASA ARAB 4 2 4
29 RD104 RETORIKA DAKWAH 1 3 4
      21  
30 FD305 FILSAFAT DAKWAH 3 5
31 RD205 RETORIKA DAKWAH 2 3 5
32 PST05 PRODUKSI SIARAN TV 3 5
33 IKOM05 ILMU KOMUNIKASI 3 5
34 HD405 HADITS DAKWAH 4 2 5
35 JR105 JURNALISTIK DAKWAH 1 3 5
36 FQ405 FIQH MUNAKAHAT 3 5
37 QR405 TAFSIR AYAT-AYAT DAKWAH 4 2 5
      22  
38 FD406 FIQH PRIORITAS 3 6
39 KAB06 KOMUNIKASI ANTAR AGAMA DAN BUDAYA 2 6
40 UF006 USHUL FIQH 3 6
41 MPD106 METODOLOGI PENELITIAN DAKWAH 1 3 6
42 BI006 BAHASA INDONESIA 3 6
43 JR206 JURNALISTIK DAKWAH 2 3 6
44 ISBD06 IAD, ISD & IBD 3 6
45 UH006 ULUMUL HADIST 3 6
      23  
46 GF007 GHOZWUL FIKRI 2 7
47 CEDU07 CIVIC EDUCATION 3 7
48 FK007 FIQIH KONTEMPORER 3 7
49 MPD207 METODOLOGI PENELITIAN DAKWAH 2 3 7
50 FD507 KOMUNIKASI POLITIK ISLAM 3 7
51 TT007 TURUQUT TADRIS 3 7
52 BING07 BAHASA INGGRIS 4 7
      21  
53 SKRP08 SKRIPSI 6 8
      155  

WAKTU KULIAH

Senin-Jumat

  • Wanita : 13.00-16.30 WIB
  • Pria : 17.00-21.00 WIB
5 April 2018, 17:49:14
Butuh Bantuan? Hubungi Kami!